BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/136/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok oraz planu finansowego zadań na 2005 rok z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami
Uchwała Nr 66/136/04
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok oraz planu finansowego zadań na 2005 rok z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy układ wykonawczy budżetu po stronie dochodów według załącznika Nr 1, a po stronie wydatków według Załącznika Nr 2.
§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski………………. Wojciech Kubrak………………
2. Grzegorz Fidura…………………….
3. Edmund Stepnowski………………..
4. Witold Szerszeń…………………….

Pliki do pobrania:

  • Zał. 1 Data dodania: 16 gru 2004 11:48
  • Zał. 2 Data dodania: 16 gru 2004 11:50
  • Zał. 3 Data dodania: 16 gru 2004 11:50
Data powstania: czwartek, 16 gru 2004 11:47
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2004 12:41
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 4058 razy