BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 179/2017 udzielająca pozwolenia na budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie zwierząt 169,90 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 169,90 DJP) z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1890m3 i podziemnym zbiornikiem zewnętrznym o pojemności 200m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki o pojemności 10m3 na działkach numer 36/1 i 37/1 obręb ewidencyjny 0003 Choszczewo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica.

Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316
w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 10:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 10:08
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1448 razy
Ilość edycji: 1