BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 73/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 maja 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30 natomiast zakończenie o godzinie 9.15.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego – Elżbiety Parzych do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej.

 4. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy upoważnienia Starosty Łomżyńskiego – Elżbietę Parzych, do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej objętych art. 20, 29 oraz 39 ustawy o drogach publicznych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego – Elżbiety Parzych do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/250/2017 z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.3 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy upoważnienia Wicestarosty Łomżyńskiego – Lecha Szabłowskiego, do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej objętych art. 20, 29 oraz 39 ustawy o drogach publicznych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty Łomżyńskiego – Lecha Szabłowskiego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/251/2017 z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 73-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

                                                                                            

 

Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 14:43
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 14:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 355 razy