BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Skrodzkiego z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu do urzędu: 8 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanego na działce o nr ew. 496, obręb Czartoria, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1365 razy
Ilość edycji: 1