BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

z 08 czerwca 2017 roku, nr GN-I.683.3.2017 o powołaniu biegłego

P o s t a n o w i e n i e

 

            Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 p o s t a n a w i a m

 1. Powołać biegłego w osobie Grzegorza Kubackiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 4420) do sporządzenia 31 operatów szacunkowych określających wartość rynkowąnieruchomości, nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady, gm. Łomża, położonych w obrębie ewidencyjnym Zawady, jednostce ewidencyjnej Łomża:

Nieruchomość 1:

nr 148/7 o pow. 0,0021 ha,

Nieruchomość 2:

nr 148/9 o pow. 0,0022 ha,

Nieruchomość 3:

nr 149/6 o pow. 0,0005 ha,

Nieruchomość 4:

nr 158/7 o pow. 0,0006 ha,

Nieruchomość 5:

nr 158/5 o pow. 0,0008 ha,

Nieruchomość 6:

nr 157/9 o pow. 0,0025 ha,

Nieruchomość 7:

nr 157/11 o pow. 0,0005 ha,

Nieruchomość 8:

nr 157/13 o pow. 0,0046 ha,

 Nieruchomość 9:

nr 159/1 o pow. 0,0350 ha,

Nieruchomość 10:

nr 17/15 o pow. 0,0115 ha,

nr 17/16 o pow. 0,0164 ha,

Nieruchomość 11:

nr 16/1 o pow. 0,0916 ha,

Nieruchomość 12:

nr 13/5 o pow. 0,0447 ha,

Nieruchomość 13:

nr 12/9 o pow. 0,0066 ha,

Nieruchomość 14:

nr 13/3 o pow. 0,0051 ha,

Nieruchomość 15:

nr 170/9 o pow. 0,0039 ha,

Nieruchomość 16:

nr 156/11 o pow. 0,0035 ha,

 Nieruchomość 17:

nr 156/9 o pow. 0,0276 ha,

Nieruchomość 18:

nr 7/1 o pow. 0,0307 ha,

Nieruchomość 19:

nr 4/32 o pow. 0,0079 ha,

Nieruchomość 20:

nr 4/40 o pow. 0,0017 ha,

Nieruchomość 21:

nr 4/38 o pow. 0,0060 ha,

Nieruchomość 22:

nr 4/42 o pow. 0,0095 ha,

Nieruchomość 23:

nr 4/34 o pow. 0,0042 ha,

Nieruchomość 24:

nr 4/36 o pow. 0,0116 ha,

Nieruchomość 25:

nr 3/1 o pow. 0,0253 ha,

oraz w obrębie ewidencyjnym Łomża 4, jednostce ewidencyjnej m. Łomża:

Nieruchomość 26:

40519/1 o pow. 0,0199 ha,

Nieruchomość 27:

nr 40520/1 o pow. 0,0179 ha,

 Nieruchomość 28:

nr 40522/1 o pow. 0,0177 ha, nr 40523/1 o pow. 0,0225 ha,

Nieruchomość 29:

nr 40524/5 o pow. 0,0266 ha,

Nieruchomość 30:

nr 40524/3 o pow. 0,0172 ha,

Nieruchomość 31:

nr 40525/1 o pow. 0,0446 ha, w celu ustalenia odszkodowania.

 

2.  Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 04 lipca 2017 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych 

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 12:52
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 08:56
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 528 razy