BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 187/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Sp. J. na budowę w zabudowie produkcyjnej głównej hali produkcyjnej do wytwarzania nowych typów wyrobów betonowych opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, w zakresie budowy: głównej hali produkcyjnej, dwóch zespołów silosów na cement, stacji kruszywa z zadaszeniem oraz urządzeń infrastruktury wraz ze stawem wsiąkająco – odparowującego wód deszczowych na działkach numer 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9, 25 obręb ewidencyjny 0014 Kaimy, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 cze 2017 15:17
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 15:26
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1325 razy
Ilość edycji: 1