BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 26 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego na działkach nr 38, 39, 263 i 534 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 10:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:07
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1270 razy
Ilość edycji: 1