BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Anna Wrona zamieszkała Łomża

                                                      

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani Anna Wrona spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studnia magisterskie w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra.

Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego. Wykształcenie oraz 3 letnie doświadczenie w administracji w pełni kwalifikują Panią Annę Wrona na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

                                                                                                                                                                                          

                Starosta

           Elżbieta Parzych

  (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Łomża, 2017.08.31                                                                

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 15:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 gru 2017 09:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 682 razy