BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo została wydana decyzja Nr 6/2017 z dnia 06 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej gm. Miastkowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:13
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1155 razy
Ilość edycji: 1