BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent - doradca kariery w Starostwie Powiatowym w Łomży

1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” 2. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane:

 

Pani Magdalena Mrozek zamieszkała Piątnica,

Pani Emilia Rosiak zamieszkała Szumowo.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Magdalena Mrozek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe, ponad 3 letni staż pracy w administracji oraz doświadczenie przy realizacji projektów unijnych. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020 i Bazy Usług Rozwojowych. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Magdalenę Mrozek na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

 

Pani Emilia Rosiak spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w zakresie porad prawnych, bezpośredniej współpracy z klientem, prac biurowych.Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020 i Bazy Usług Rozwojowych. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kwalifikują Panią Emilę Rosiak na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

 

 

                                                                                                                                                             Starosta

 

                                                                                                                                                      Elżbieta Parzych

 

Łomża, 2017-09-08

 

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 09:32
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 09:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2017 14:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 881 razy