BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 352/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z.o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo w zabudowie przemysłowej na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa „PREFBET” Sp. z.o.o. i realizację instalacji do produkcji i dystrybucji wyrobów silikatowych z zastosowaniem innowacyjnych technik oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury polegającej na budowie: budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym; węzła betoniarskiego z budynkiem sterowni i dwoma silosami, fundamentów pod autoklawy wraz z kanałem przesuwnicy, kanału i płyty pod zbiornikiem kondensatu; instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji, elektrycznej; budowa zewnętrznych instalacji: elektrycznej, instalacji zewnętrznych: elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo – gospodarcze i elementami kanalizacji deszczowej; dróg wewnętrznych z placami utwardzonymi i boksami na piasek na działkach numer 218/12, 29/10 i 29/12 obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:04
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1132 razy
Ilość edycji: 1