BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Współpraca z ORE

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Łomży bierze udział  w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  (placówka  nadzorowana przez MEN) Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno - pedagogicznej.

 

W ramach działań projektowych  zostały opracowane standardy funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznej, uwzględniające  założenia diagnozy funkcjonalnej. Opracowano  również modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno - społecznego TROS-KA. Docelowo zaplanowane jest  wyposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznych  w kolejne zestawy narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno - społecznego, osobowościowego oraz poznawczego.

 

W celu wdrożenia, upowszechniania i zapoznania  pracowników  poradni psychologiczno -  pedagogicznych z projektem oraz przeprowadzenia pilotażu z wykorzystaniem opracowanych w  projekcie materiałów, przeszkolono z terenu całej Polski z 160 koordynatorów. Pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Krystyna Orzechowska - Gryguc została koordynatorem i w dniach 19-20 pażdziernika 2017r. przeszkoli 10 pracowników poradni zrekrutowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w zakresie stosowania narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz rozpocznie działania pilotażowe wdrażające do stosowania standardów pracy poradni. Nastepnie  prowadzone będą również prace w ramach sieci współpracy i samokształcenia (także on-line), spotkania informacyjno - konsultacyjne i konsultacje na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży. Działania te dają pracownikom poradni możliwość uzupełnienia dotychczasowej wiedzy, umiejętności oraz poszerzenia warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, zgodnie z założeniami diagnozy  funkcjonalnej z  wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

 

W dłuższej  perspektywie koordynatorzy będą współpracowali z ORE  w zakresie wdrażania pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.

Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2017 15:29
Opublikował(a): Izabela Klepadło
Zaakceptował(a): Izabela Klepadło
Artykuł był czytany: 1919 razy