BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 82

odbędzie sie w dniu 18 października 2017 r. (środa) godz.9 .00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z 81-go posiedzenia Zarządu.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwudziestu drzew z terenu nieruchomości położonej w Przytułach ul. Supska 7, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Rogienicach Wielkich ul. Długa 18, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Łomża.

  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

  10. Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 17 paź 2017 14:44
Data opublikowania: wtorek, 17 paź 2017 14:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 paź 2017 13:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 156 razy