BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 października 2017 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00

        

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.

Wręczenie Stypendiów Starosty Łomżyńskiego.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Łomża w zarząd drogi powiatowej.
 9. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2016/2017.
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

   Jarosław Kulesza

Data powstania: piątek, 20 paź 2017 13:09
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2017 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 paź 2017 08:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 188 razy