BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 03 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 407/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły na przebudowę drogi gminnej nr 104 626 B we wsi Stara Kubra na odcinku km 0+000,00 – 1+805,06, odcinek długości 1805,06m na działkach numer: 94, 165, 49, 89, 92, 93, 79, 99, 135, 115, 136, 137, 138, 139, 140, 141 obręb ewidencyjny 0015 Stara Kubra, jednostka ewidencyjna 200706_2 Przytuły.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 09:35
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 09:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 126 razy