BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 07 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 418/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Pawła Borawskiego w zabudowie zagrodowej na: 1. budowę budynku inwentarskiego – obory dla obsady inwentarza 80 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 96,0 DJP) z kanałami podrusztowymi na gnojowicę o V=685,65m3 oraz zbiornika na ścieki o V=9,85m3, 2. rozbiórkę czterech budynków gospodarczych, na działkach numer 142 i 143/2 obręb ewidencyjny 0014 Rutki, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 09:48
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 09:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 156 razy