BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 07 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 417/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pani Lucyny Grażyny Szewczyk w zabudowie zagrodowej na: 1. budowę budynku inwentarskiego – obory z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek o obsadzie 48,2 DJP (łączna obsada w gospodarstwie wyniesie 128,2 DJP) z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 873,1m³, 2. rozbiórkę budynku obory (nr 2 - na projekcie zagospodarowania terenu), na działkach numer 43/1, 88/2 oraz części działek numer 42, 43/2 i 44/2 obręb ewidencyjny 0013 Poredy, jednostka ewidencyjna 200709_2 Zbójna.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 09:50
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 09:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 161 razy