BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

W  odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku wpłynęło 11 ofert,  które złożyły :

 1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego - Łomża
 2. Fundacja Honeste Vivere - Warszawa
 3. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”- Olsztyn
 4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” - Kielce
 5. Fundacja Młodzi Ludziom-Borysław
 6. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA- Warszawa
 7. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych- Lublin
 8. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn
 9. Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej –Białystok
 10. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego -Kraków
 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku-Białystok

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Kryteria przyjęte do oceny ofert:

1) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) dotychczasowe doświadczenie organizacji.

Do oceny ofert w poszczególnych kryteriach przyjęto  skalę ocen od 1 do 5 , gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5-najwyższą.Ocena łączna danej oferty  jest sumą wystawionych ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. Ocena ostateczna oferty to średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od wszystkich członków Komisji – maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 15.

 

Wyniki oceny:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego - Łomża – 13,5 pkt
 2. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego –Kraków- 13,0 pkt
 3. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” – Kielce -12,5 pkt
 4. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych- Lublin – 12,5 pkt
 5. Fundacja Honeste Vivere -  Warszawa – 12.25 pkt
 6. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA- Warszawa -12.25 pkt
 7. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn- 12.25 pkt
 8. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”- Olsztyn -11,75 pkt
 9. Fundacja Młodzi Ludziom-Borysław -11,0 pkt
 10. Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej –Białystok -10,25 pkt 
 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku-Białystok -9,75 pkt

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017r. (uchwała – załącznik)   dokonał wyboru n/w oferty i podmiotu  realizującego zadanie  :

oferent- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27;

nazwa zadania- Punkt  pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018r.;

wysokość przyznanych środków-60 725,88 zł .

 

Pliki do pobrania:

 • uchwała Data dodania: 24 lis 2017 12:44
Data powstania: piątek, 24 lis 2017 12:40
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 12:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 08:40
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 754 razy