BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:Pani Marlena Siwik zamieszkała Łomża

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani Marlena Siwik spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku politologia oraz studia licencjackie na kierunku administracja.

Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego. Wykształcenie oraz ponad 5 letnie doświadczenie w administracji w pełni kwalifikują Panią Marlenę Siwik na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

 oraz Pani Sylwia Zakrzewska zamieszkała Łomża

                               

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani Sylwia Zakrzewska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem uzyskując tytuł magistra.

Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na w/w stanowisku. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Sylwię Zakrzewską na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

           Starosta

     Elżbieta Parzych

     (data, podpis osoby upoważnionej)

 Łomża, 2017.11.28                                                                

Data powstania: środa, 29 lis 2017 14:10
Data opublikowania: środa, 29 lis 2017 14:20
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lut 2018 09:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 328 razy
Ilość edycji: 1