BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 433/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademika 22, 18-400 Łomża na budowę kwatery nr 3, drogi technologicznej, placów magazynowych, oświetlenia projektowanych placów wraz z przebudową zasilania istniejącej przepompowni, zasilanie przepompowni P1, P2, budowę zbiornika wód opadowych i roztopowych oraz zbiornika na wody odciekowe w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. RIPOK Czartoria gm. Miastkowo na działkach numer 243, 245, 246 i 251 obręb ewidencyjny 0002 Czartoria, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 lis 2017 12:23
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 12:24
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 211 razy
Ilość edycji: 1