BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony
  1. Przedmiotem użyczenia są następujące pomieszczenia:

 

nr 401, III piętro, pow. użytkowa – 16,75 m2,   

nr 402, III piętro, pow. użytkowa – 17,40 m2,

nr 403, III piętro, pow. użytkowa – 25,70 m2,

nr 403a, III piętro, pow. użytkowa – 17,30 m2,   

nr 404, III piętro, pow. użytkowa – 8,95 m2,

nr 405, III piętro, pow. użytkowa – 22,10 m2, 

nr 406, III piętro, pow. użytkowa – 24,80 m2,   

nr 407, III piętro, pow. użytkowa – 34,10 m2,

nr 408, III piętro, pow. użytkowa – 16,40 m2,   

nr 409, III piętro, pow. użytkowa – 13,00 m2,

nr 410, III piętro, pow. użytkowa – 12,10 m2, 

nr 411, III piętro, pow. użytkowa – 17,55 m2

 o całkowitej powierzchni użytkowej 226,15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych 70,59 m².

 

nr 202, I piętro, pow. użytkowa – 16,50 m2,   

nr 203, I piętro, pow. użytkowa – 17,40 m2,

nr 203a, I piętro, pow. użytkowa – 24,00 m2,

nr 204, I piętro, pow. użytkowa – 14,90 m2,   

nr 204a, I piętro, pow. użytkowa – 7,95 m2,

nr 205, I piętro, pow. użytkowa – 12,50 m2, 

nr 206, I piętro, pow. użytkowa – 34,25 m2,   

nr 206a, I piętro, pow. użytkowa – 16,35 m2,

nr 207, I piętro, pow. użytkowa – 17,15 m2, 

 

o całkowitej powierzchni użytkowej 161,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych 49,94 m².

 

nr 201, I piętro, pow. użytkowa – 34,50 m2,   

nr 208, I piętro, pow. użytkowa – 17,30 m2,

nr 209, I piętro, pow. użytkowa – 16,45 m2,

nr 210, I piętro, pow. użytkowa – 17,55 m2,   

nr 211, I piętro, pow. użytkowa – 16,35 m2,

nr 214, I piętro, pow. użytkowa – 17,55 m2,  

 

o całkowitej powierzchni użytkowej 119,70 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych 37,36 m².

 

  1. Oddanie w użyczenie nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.
  2. Ryczałt z tytułu korzystania z mediów wynosi :

Pokoje od 202 – 207 – 1 600,00 zł netto

Pokoje od 208 – 214, 201 – 1 000,00 zł netto

Pokoje od 401 – 411 – 2 600,00 zł netto

  1. Wysokość ryczałtu może ulegać zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów.
  2. Wysokość ryczałtu podlega automatycznej corocznej rewaloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
  3. Należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT lub noty korygującej, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69.

      

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

 Łomża, dnia 01 grudnia 2017 r.           

 

 

    Starosta Łomżyński

      Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 1 gru 2017 13:18
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2017 13:21
Data przejścia do archiwum: sobota, 23 gru 2017 21:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 220 razy