BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna w Łomży, ul. Poznańska 121, z dnia 28 listopada 2017 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego znak ROŚB.6341.1.8..2012 z dnia 5 listopada 2012 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do nawodnień obiektu łąkarskiego „Kupiski – Jednaczewo” i wprowadzania ścieków (przemysłowych biologicznie rozkładalnych, socjalno-bytowych i pochłodniczych) do wód rzeki Narwi. Postępowanie będzie dotyczyło zmiany urządzeń do poboru wód powierzchniowych i ich wydajności oraz zwiększenia godzinowej ilości pobieranej wody (Qhmax).

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 gru 2017 15:29
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 15:30
Data edycji: środa, 20 gru 2017 09:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 4176 razy
Ilość edycji: 2