BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 89 w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek)

odbędzie się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu 88-go posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zawarcie umowy na czas nieoznaczony z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie telekomunikacyjnej instalacji w technologii światłowodowej na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1.
 12. Przedstawienie projektu porządku sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 13. Sprawy różne.
Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2017 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2017 12:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 gru 2017 11:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 133 razy