BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Michała Pawlika pracownika firmy Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, z dnia 24 listopada 2017 r. (uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2017 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania: „Budowa bulwarów w miejscowości Łomża – II etap.

zakres pozwolenia wodnoprawnego będzie obejmowało:
1) szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych do wody – rzeka Narew  i do ziemi – rów odwadniający,
2) regulację wód, kształtowanie koryta cieku naturalnego, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód, mających wpływ na warunki przepływu wody, polegające na podwyższeniu terenu wzdłuż rzeki Narew oraz umocnienie brzegu ścianką szczelną stalową,
3) wykonanie urządzeń wodnych – wykonanie slipu, 3 wylotów, przepustu oraz rowu odwadniającego
w ramach realizacji zadania: „Budowa bulwarów w miejscowości Łomża – II etap”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 gru 2017 08:51
Data opublikowania: środa, 20 gru 2017 09:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2018 08:52
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 219 razy