BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 31 (V kadencji)

odbędzie się  w dniu 28-go grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  5. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 20 gru 2017 13:47
Data opublikowania: środa, 20 gru 2017 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2018 14:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 106 razy