BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz.10.00

 

            Proponowany porządek obrad:

 Otwarcie Sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący Rady

       Jarosław Kulesza

Data powstania: piątek, 22 gru 2017 10:52
Data opublikowania: piątek, 22 gru 2017 10:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2018 14:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 148 razy