BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 92

odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018r. (środa) godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu 91-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni – jutro aktywni (IV).
  5. Podjęcie uchwały przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Śniadowo.
  8. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 17 sty 2018 08:02
Data opublikowania: środa, 17 sty 2018 08:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2018 06:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 116 razy