BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży"

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

    Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 19.01.2018 r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Zamawiający:

1) Nazwa: Powiat  Łomżyński

2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

 

  1. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 504027-N-2018.

 

III. Tryb i przedmiot zamówienia:

1) Rodzaj zamówienia: Usługi

2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CYFRYZACJA POWIATOWEJ CZĘŚCI PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W ŁOMŻY METODĄ SKANOWANIA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ DO SYSTEMU TurboEWID

  

 

  1. Kwota jako Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 75 000,00 zł.

 

  1. Wpłynęło 8 ofert:

Oferta nr 1. BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki

19-300 Ełk ul. Sikorskiego 5A/35
 (kryterium cena – 48 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 58 pkt),

 

Oferta nr 2. Scan Centre Krzysztof Krause, digitalizacja, archiwa online

84-206 Bieszkowice ul. Wolności 5


(kryterium cena – 50 pkt, kryterium gwarancja – 6 pkt, łącznie – 56 pkt),

 

Oferta nr 3 Top-INFO sp. z o.o.

15-323 Kielce Al. Solidarności 15A


(kryterium cena – 87 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 97 pkt),


Oferta nr 4. All-Maps Aleksandra Rejowicz 30-034 Kraków, ul. Kościelna 8 /14
(kryterium cena –5 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 15 pkt),

Oferta nr 5. Butterfly 3S Paweł Bebrys 67-100 Nowa Sól, ul. Gimnazjalna 13

 (kryterium cena – 47 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 57 pkt),


Oferta nr 6. IW BIG sp. z o.o.

11-400 Kętrzyn ul. Kaszubska 6A/1

 (kryterium cena – 27 pkt, kryterium gwarancja – 6 pkt, łącznie – 33,00 pkt),

Oferta nr.7 NetLand sp. z o.o.

18-683 Olsztyn ul. W. Tryliskiego

 (kryterium cena – 66 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 76 pkt),

Oferta nr.8 „WŁOSTOWSKA” 18-400 Łomża, ul. Broniewskiego 1/78

 (kryterium cena – 90 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 100 pkt),VII. Wybór oferty:

  1. Wykonawca – Oferta nr.8 „WŁOSTOWSKA” 18-400 Łomża, ul. Broniewskiego 1/78

 (kryterium cena – 90 pkt, kryterium gwarancja – 10 pkt, łącznie – 100 pkt),

2. Cena brutto wybranej oferty: 72 500,00zł  (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

     Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

 

 

VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu  określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

                                                                                                                                                                            S T A R O S T A

                                                                                                                                                                            Elżbieta Parzych

Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2018 08:54
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2018 09:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lut 2018 14:06
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 179 razy