BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Starosta Łomżyński, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 2003) informuję, że wszczeto postępowanie administracyjne na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ul. Forteczna 3. 18-421 Piątnica w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6220.2.2011 z dnia 7 grudnia 211 r. udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla OSM w Piątnicy na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka/dobę.

Zmiana będzie polegała na dostosowaniu warunków pozwolenia zintegrowanego do prognozowanej zdolności przetwarzania wyrobów mleczarskich do 1200 ton mleka/dobę.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 24 sty 2018 10:50
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 10:54
Data edycji: środa, 24 sty 2018 10:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2018 13:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 513 razy
Ilość edycji: 1