BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Załącznik do Uchwały Nr 93/330/2018

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: lokal położony na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

  1. Powierzchnia nieruchomości: 204,42 m²

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości: lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej

 

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz 10,00 zł / 1 m2 netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 

  1. Termin wnoszenie opłat: należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, siedem dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży

 

  1. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen i usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.

 

  1. Forma dyspozycji: oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

    

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 10:09
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 10:13
Data edycji: piątek, 26 sty 2018 10:34
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 12:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 287 razy
Ilość edycji: 1