BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 95

odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. (poniedziałek) godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 93-go i 94-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za prawo własności do nieruchomości przejętej z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącej poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowania wieczystym osoby fizycznej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2017.
 • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących   do wykonania   przez   powiatową   bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym   zakresie porozumienia z Miastem   Łomża.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
 5. Sprawy różne.
Data powstania: piątek, 9 lut 2018 12:33
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 12:34
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lut 2018 10:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 127 razy