BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 94/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 950 natomiast zakończenie o godzinie 1000. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Zajęcie stanowiska w sprawie wycofania projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Zajęcie stanowiska w sprawie wycofania projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu poinformowała zgromadzonych, że Komisja Budżetu postanowiła negatywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczący zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, uzasadniając to propozycją unieważnienia przetargu na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego. Komisja uznała, że warto jeszcze raz ogłosić przetarg, do którego być może zgłosi się więcej oferentów. W takiej sytuacji kwota realizacji niniejszego zadnia może ulec zmniejszeniu i nie będzie potrzeby zwiększania środków.

 

Z kolei członkowie Zarządu postanowili przychylić się opinii Komisji Budżetu. W zarządzonym głosowaniu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za wycofaniem projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotycząca zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok

 

Ad.3 Przewodnicząca Zarządu poinformowała zgromadzonych, że Komisja Budżetu postanowiła negatywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, analogicznie do poprzedniego przepadku uzasadniając to propozycją unieważnienia przetargu na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego i ponownego ogłoszenia przetargu, do którego powinno zgłosić się więcej oferentów.

 

Z kolei członkowie Zarządu postanowili przychylić się opinii Komisji Budżetu. W zarządzonym głosowaniu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za wycofaniem projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 94-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
                                                                                

 

 

Data powstania: piątek, 9 lut 2018 12:49
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 12:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 224 razy