BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Budżetu nr 33

w dniu 7-go marca 2018 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

      

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych
  2. Sprawy różne.
Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2018 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2018 12:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 mar 2018 12:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 94 razy