BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 96

w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 95-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
  9. Zapoznanie się z porządkiem XXXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
  10. Sprawy różne.
Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2018 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2018 13:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2018 08:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 102 razy