BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 24

odbędzie się w dniu 7-go marca 2018 roku (środa) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań  i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Sprawy różne.
Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2018 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2018 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 mar 2018 12:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 118 razy