BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 marca 2018 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 11.00

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 14. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący Rady

       Jarosław Kulesza

Data powstania: piątek, 2 mar 2018 10:54
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2018 14:27
Data edycji: piątek, 2 mar 2018 14:32
Data przejścia do archiwum: środa, 7 mar 2018 13:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2695 razy
Ilość edycji: 2