BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 15 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 135/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Roberta Adama Domurat na budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o obsadzie 242 DJP w systemie chowu bezściołowego z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały podrusztowe o pojemności min. 2500m3 wraz z niezbędną infrastrukturą w tym budowa zbiornika na ścieki bytowe o pojemności min. 20m3 na działce numer 476 obręb ewidencyjny 0011 Niwkowo, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna.

Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 i 316 w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 08:32
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 08:35
Data przejścia do archiwum: środa, 4 kwi 2018 13:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 164 razy