BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU 

na stanowisko  st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

       Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów  wybrany został Pan Adrian Bajno  zamieszkały w Starych Kupiskach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Adrian Bajno spełnił wszystkie niezbędne wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo, specjalność inżynieria lądowa, udokumentował znajomość  obsługi programów użytecznych na stanowisku pracy. Na rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą na temat funkcjonowania ZDP w Łomży, udowodnił dobrą znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami. 

 

Data powstania: piątek, 18 maj 2018 08:05
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2018 08:06
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 375 razy