BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 11 czerwca 2018 r. została wydana decyzja Nr 3/2018, znak: ROŚB.6740.2.2.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie „przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie od km 0+000,00 do km 0+950,00 wraz z podłączeniem jezdni do drogi krajowej nr 63”, droga gminna, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 cze 2018 13:47
Data opublikowania: środa, 20 cze 2018 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lip 2018 08:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 118 razy