BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 26/05 w dniu 24 maja 2005 r.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 26/05 odbędzie się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, przy ul. Małachowskiego 4 w dniu 24 maja 2005 roku (wtorek) o godz. 8 30.

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
3. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2004 rok.
4. Sprawy różne.
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2005 10:59
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2005 11:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 maj 2005 07:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1536 razy