BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Monika Tarcicka zamieszkała Łomża

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na

w/w stanowisko została wybrana:

Pani Monika Tarcicka zamieszkała Łomża

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Monika Tarcicka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku geodezja i kartografia o specjalizacji geodezja i szacownie nieruchomości, uzyskując tytuł magistra.

Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych oraz zagadnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na w/w stanowisku. Wykształcenie oraz ponad roczne doświadczenie w administracji w pełni kwalifikują Panią Monikę Tarcicką na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki  służbowe.

                  

           Starosta                              

       Elżbieta Parzych

Łomża, 23  sierpnia 2018 r.                                                    

Data powstania: piątek, 24 sie 2018 11:06
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 11:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 09:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 153 razy