BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 28

odbędzie się w dniu 19-go wrzesień 2018 roku (środa) o godz. 9.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

      

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022”.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
Sprawy różne.

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 12:48
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 12:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2018 08:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 188 razy