BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów - Niwkowo, Bronowo, gm. Wizna

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że zostały zgromadzone dodatkowe materiały i dokumenty w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Wizna z dnia 24 lipca 2018 r., uzupełnionego dnia 27 września 2018 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątnica Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo), odcinek o łącznej długości 998,90m, od km 0+002,50 do km 1+001,40, droga gminna, klasa drogi D
Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2018 11:37
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2018 12:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 14:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 136 razy