BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Poisiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

odbędzie się 20-go marca 2019 roku (środa) o godz. 1100. odbędzie się 20-go marca 2019 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

      

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 r oku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 12 mar 2019 16:51
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2019 16:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 mar 2019 07:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 168 razy