BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z 26 września 2019 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

zawiadamiam o

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

 

  1. położone w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Wizna na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 8/2018 z 30 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątnica Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo), odcinek o łącznej długości 998,90m, od km 0+002,50 do km 1+001,40, droga gminna, klasa drogi D, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

- nr 455/6 o pow. 0,0011 ha i nr 455/12 o pow. 0,0091 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Feliksa Nitkiewicz c. Józefa i Bronisławy (nie żyje);

- nr 455/8 o pow. 0,0116 ha - uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Kazimierz Stanisław Nitkiewicz s. Edmunda i Feliksy oraz Janina Nitkiewicz c. Stanisława i Teodozji (oboje nie żyją);

- nr 451/7 o pow. 0,0048 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: udział 43/240 współwłasność Barbara Konopka c. Eugeniusza i Haliny (nie żyje);

- nr 453/11 o pow. 0,0137 ha i nr 453/15 o pow. 0,0023 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: udział 23/120 współwłasność Barbara Konopka c. Eugeniusza i Haliny (nie żyje);

 

  1. położoną w obrębie ewidencyjnym Wilamowo, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2019 z 07 czerwca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo w km 0+000 do 1+351,4 (działka nr 300), droga gminna, klasa drogi D, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821B w miejscowości Wilamowo w km od 0-020 do 0+197,8 (działka nr 299), klasa drogi L, gm. Przytuły, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 227/1 o pow. 0,0001 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: udział 1/16 współwłasność Stanisław Brakoniecki s. Bolesława i Janiny oraz udział 1/16 współwłasność Anna Kanicka
c. Bolesława i Janiny (oboje nie żyją).

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, nr tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do 29 listopada 2019 roku.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

 

 

Data powstania: piątek, 27 wrz 2019 15:02
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2019 15:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2019 13:34
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 287 razy