BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XI Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. Początek sesji - godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego.
 12. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2018/2019.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

           Przewodniczący Rady

               Jan Kuczyński

 

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 14:28
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 14:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 gru 2019 11:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 233 razy