BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu  30 września 2020 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz.13.00

Proponowany porządek obrad:

  

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                

     Przewodniczący Rady

          Jan Kuczyński

Data powstania: środa, 23 wrz 2020 20:12
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2020 20:20
Data edycji: czwartek, 24 wrz 2020 08:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2020 08:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 67 razy
Ilość edycji: 1