BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 98/313/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 maja 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I kwartał 2010roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 24 maj 2010 15:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 681 razy