BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 99/320/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 maja 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 204 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 892.239,00 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 892.239,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.


§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 30.394.682,00 zł;
- wydatki ogółem - 32.622.490,00 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 maj 2010 10:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 824 razy