BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 101/328/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 czerwca 2010 rok
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 ust.4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Nr 97/310/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych
w Łomży wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

W skład Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne
stanowiska pracy:

1) Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów,
2) Sekcja Transportu,
3) Sekcja Administracyjno-Księgowa,
4) Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych.

2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – schemat organizacyjny ZDP w Łomży otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 12:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 843 razy